Day: October 26, 2018

Can you eat soup witch chopsticks?

Chopsticks are necessary tools in every Japanese meal. With them it’s easy to eat dishes made of rice, fish and vegetables. There is no need to use knives and forks. Since ancient times people in Japan have thought about sticks as one way to connect with gods. They are considered sacred and to this day […]

Read more

Czy można zjeść zupę pałeczkami?

Pałeczki to niezbędne narzędzia w każdym japońskim posiłku. Używając ich, łatwo jeść dania złożone z ryżu, ryb i warzyw. Nie ma wcale potrzeby korzystania z noży i widelców. Od czasów starożytnych ludzie w Japonii myśleli o pałeczkach, jako o jednym ze sposobów na połączenie z bogami. Są one uważane za święte i do dziś pałeczki […]

Read more