Day: October 28, 2018

Karaoke – the beloved entertainment of the Japanese people

All Japanese people love to sing. People of all ages and professions. No wonder that karaoke was invented 40 years ago in Japan. Until now, it is one of the most popular forms of entertainment, thanks to which people can make their dreams about singing come true. Everyone can choose their favorite songs and just […]

Read more

Karaoke – ukochana rozrywka Japończyków

Japończycy kochają, ale dosłownie kochają śpiewać. Wszyscy. Ludzie w każdym wieku i każdej profesji. Nic więc dziwnego, że to w Japonii 40 lat temu wymyślono karaoke. Do tej pory jest to jedna z najbardziej popularnych form rozrywki, dzięki której ludzie mogą realizować swoje marzenia o śpiewaniu. Każdy może wybrać swoje ulubione piosenki i wyżyć się […]

Read more