Day: November 3, 2018

Himeji – the most beautiful castle in Japan

Castles can be found throughout Japan and they are very similar to each other. Thanks to the elegant tower surrounded by massive stone walls, they have an unique architecture. The original function of these castles was as military fortresses. They were erected in key locations to defend surrounding areas. Over the centuries, many castles have […]

Read more

Himeji – najpiękniejszy zamek Japonii

Zamki można znaleźć na terenie całej Japonii i są one do siebie bardzo podobne. Dzięki eleganckiej wieży otoczonej masywnymi kamiennymi murami, mają unikatową architekturę. Pierwotną funkcją tych zamków były fortece wojskowe. Wznoszono je w kluczowych lokalizacjach w celu obrony okolicznych terenów. Przez wieki, wiele zamków stało się ośrodkami dla rosnącej populacji, wokół których rozwijały się całe […]

Read more