Day: November 16, 2018

Bathed in moss Honen-in Temple

The rainy season in Japan is really wet and starts when spring turns into summer. In Tokyo, it begins in early June and lasts until the second half of July. This is the time of year when the moss grows lush and green. Mosses are one of the most primitive terrestrial plants but they are […]

Read more

Skąpana w mchu świątynia Honen-in

Pora deszczowa w Japonii jest naprawdę mokra i rozpoczyna się kiedy wiosna zamienia się w lato. W Tokio zaczyna się na początku czerwca i trwa do drugiej połowy lipca. Jest to pora roku podczas, której mech rośnie bujny i zielony. Mchy to jedne z najbardziej prymitywnych roślin lądowych, ale są głęboko zakorzenione w japońskim stylu […]

Read more