Author: Amazing Japan

Golden Kinkaku-ji Temple

Kinkaku-ji is a temple located on the north side of Kyoto. This is one of the most recognizable and popular tourist attractions. If you are going to Kyoto you must see it. It is also called the Golden Pavilion because of the real gold it is covered with. Kinkaku-ji has been inscribed on the World […]

Read more

Złota Świątynia Kinkaku-ji

Kinkaku-ji to świątynia, która znajduje się po północnej stronie miasta Kioto. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych atrakcji turystycznych. Jeśli wybierasz się do Kioto musisz ją zobaczyć. Nazywana jest również Złotym Pawilonem, a wszystko za sprawą prawdziwego złota, którym jest pokryta. Kinkaku-ji została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa i wciąż jest jedną z najbardziej […]

Read more

Why is everything animated in Japan?

Japan is packed anthropomorphic characters. Objects of everyday life, characters and animals have human characteristics. They are used to advertise various types of products or services. They are created by both public corporations and government organisations. If you think, it’s just a characteristic feature of Japanese pop culture, then you’re wrong. Anthropomorphizing of all kinds […]

Read more

Dlaczego w Japonii wszystko jest animowane?

Japonia jest pełna antropomorficznych postaci. Przedmiotom z codziennego życia, postaciom i zwierzętom nadaje się ludzkie cechy. Służą one do reklamy różnego rodzaju produktów lub usług. Tworzą je zarówno korporacje publiczne, jak i jednostki rządowe. Jeśli myślicie, że to po prostu charakterystyczna cecha japońskiej pop kultury, to jesteście w błędzie. Antropomorfizacja wszelkiego rodzaju rzeczy w dwuwymiarowej […]

Read more

Japanese sword – a weapon or a work of art?

The Japanese sword, also known as katana, is mainly known as a weapon but for the Japanese people, swords have always been something more. They belonged to the gods. Katana has an extremely sharp blade. It is unbreakable and unbending. For centuries, the sword has also been considered the soul of samurai. Currently, the Japanese […]

Read more

Japoński miecz – broń, czy dzieło sztuki?

Japoński miecz, nazywany również kataną, kojarzony jest głównie jako broń, ale dla Japończyków miecze od zawsze były czymś więcej. Należały do bogów. Katana posiada wyjątkowo ostre ostrze. Jest niezniszczalna i nieugięta. Od wieków miecz uważany jest również za duszę samurajów. Obecnie japoński miecz jest używany w sztukach walki w celu szkolenia umysłu. Uważa się, że […]

Read more

Japanese street food – part 2

Today I invite you to the second part of the review of Japanese street food. It could probably be part third and fourth, because what I present you is just a small part of what Japan offers in the subject of quick and tasty snacks. Probably you will not find such a varied selection of […]

Read more

Japoński street food – część 2

Dzisiaj zapraszam Was na drugą część przeglądu japońskiego street foodu. Mogłaby pewnie powstać część trzecia i czwarta, bo to co Wam prezentuje to zaledwie niewielka część tego, co oferuje Japonia w temacie szybkich i smacznych przekąsek. Prawdopodobnie nigdzie na świecie nie znajdziecie takiego wyboru. Oprócz tego, że Japończycy wprowadzają u siebie kuchnie z całego świata […]

Read more

Himeji – the most beautiful castle in Japan

Castles can be found throughout Japan and they are very similar to each other. Thanks to the elegant tower surrounded by massive stone walls, they have an unique architecture. The original function of these castles was as military fortresses. They were erected in key locations to defend surrounding areas. Over the centuries, many castles have […]

Read more

Himeji – najpiękniejszy zamek Japonii

Zamki można znaleźć na terenie całej Japonii i są one do siebie bardzo podobne. Dzięki eleganckiej wieży otoczonej masywnymi kamiennymi murami, mają unikatową architekturę. Pierwotną funkcją tych zamków były fortece wojskowe. Wznoszono je w kluczowych lokalizacjach w celu obrony okolicznych terenów. Przez wieki, wiele zamków stało się ośrodkami dla rosnącej populacji, wokół których rozwijały się całe […]

Read more