Author: Amazing Japan

Do you know who Sobalier is?

Soba noodles are one of the most popular foods in Japan. It is a light but nutritious fast food made of buckwheat flour that has been eaten at any time and place for centuries. It is both a quick snack and a festive dish for special occasions. I know, buckwheat noodles do not sound too […]

Read more

Czy wiesz kim jest Sobalier?

Makaron Soba to jedna z najpopularniejszych potraw w Japonii. To lekki, ale odżywczy fast food robiony z mąki gryczanej, który już od wieków jest spożywany w dowolnym czasie i miejscu. Stanowi zarówno szybką przekąskę na co dzień, jak i odświętne danie na wyjątkowe okazje. Wiem, makaron z mąki gryczanej nie brzmi zbyt smakowicie, ale pokolenia […]

Read more

Kimono – history and creation techniques

Kimono is a traditional costume in Japan that makes women and men look elegant. Thanks to the wide range of seasonal designs, the kimono also reflects the natural beauty of Japan. Kimono, along with all the additional elements, looks complicated and it certainly is when it comes to wearing it. Usually, you need another person […]

Read more

Kimono – historia i techniki tworzenia

Kimono to tradycyjny strój w Japonii, który sprawia, że kobiety i mężczyźni wyglądają elegancko, jak w swoim najlepszym wydaniu. Dzięki szerokiej gamie wzorów sezonowych kimono odzwierciedla też naturalne piękno Japonii. Kimono wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami wygląda na skomplikowane i na pewno takie jest, jeśli chodzi o jego założenie. Zazwyczaj potrzebna jest osoba asystująca, które […]

Read more

Bathed in moss Honen-in Temple

The rainy season in Japan is really wet and starts when spring turns into summer. In Tokyo, it begins in early June and lasts until the second half of July. This is the time of year when the moss grows lush and green. Mosses are one of the most primitive terrestrial plants but they are […]

Read more

Skąpana w mchu świątynia Honen-in

Pora deszczowa w Japonii jest naprawdę mokra i rozpoczyna się kiedy wiosna zamienia się w lato. W Tokio zaczyna się na początku czerwca i trwa do drugiej połowy lipca. Jest to pora roku podczas, której mech rośnie bujny i zielony. Mchy to jedne z najbardziej prymitywnych roślin lądowych, ale są głęboko zakorzenione w japońskim stylu […]

Read more

Golden Kinkaku-ji Temple

Kinkaku-ji is a temple located on the north side of Kyoto. This is one of the most recognizable and popular tourist attractions. If you are going to Kyoto you must see it. It is also called the Golden Pavilion because of the real gold it is covered with. Kinkaku-ji has been inscribed on the World […]

Read more

Złota Świątynia Kinkaku-ji

Kinkaku-ji to świątynia, która znajduje się po północnej stronie miasta Kioto. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych atrakcji turystycznych. Jeśli wybierasz się do Kioto musisz ją zobaczyć. Nazywana jest również Złotym Pawilonem, a wszystko za sprawą prawdziwego złota, którym jest pokryta. Kinkaku-ji została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa i wciąż jest jedną z najbardziej […]

Read more

Why is everything animated in Japan?

Japan is packed anthropomorphic characters. Objects of everyday life, characters and animals have human characteristics. They are used to advertise various types of products or services. They are created by both public corporations and government organisations. If you think, it’s just a characteristic feature of Japanese pop culture, then you’re wrong. Anthropomorphizing of all kinds […]

Read more

Dlaczego w Japonii wszystko jest animowane?

Japonia jest pełna antropomorficznych postaci. Przedmiotom z codziennego życia, postaciom i zwierzętom nadaje się ludzkie cechy. Służą one do reklamy różnego rodzaju produktów lub usług. Tworzą je zarówno korporacje publiczne, jak i jednostki rządowe. Jeśli myślicie, że to po prostu charakterystyczna cecha japońskiej pop kultury, to jesteście w błędzie. Antropomorfizacja wszelkiego rodzaju rzeczy w dwuwymiarowej […]

Read more