Why is everything animated in Japan?

Japan is packed anthropomorphic characters. Objects of everyday life, characters and animals have human characteristics. They are used to advertise various types of products or services. They are created by both public corporations and government organisations. If you think, it’s just a characteristic feature of Japanese pop culture, then you’re Read more…

Dlaczego w Japonii wszystko jest animowane?

Japonia jest pełna antropomorficznych postaci. Przedmiotom z codziennego życia, postaciom i zwierzętom nadaje się ludzkie cechy. Służą one do reklamy różnego rodzaju produktów lub usług. Tworzą je zarówno korporacje publiczne, jak i jednostki rządowe. Jeśli myślicie, że to po prostu charakterystyczna cecha japońskiej pop kultury, to jesteście w błędzie. Antropomorfizacja Read more…